GunsAndOptics
Tel. 56 6841230
Więcej »
Kategoria

Płatności

logo payulogo eraty

Sposób dostawy

logo poczta polskalogo dpd
odstąpienie od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA                                                                             
(zgodny z ustawą z dnia 30 maja 2014 R. o prawach konsumenta, DZ. U.  Z 2014, POZ. 827)

§1 Postanowienia ogólne

1.Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (tj. MR. HUNTER SP. Z. O . O ., Plac 700-lecia 23, 87-410 Kowalewo Pomorskie)  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
4.Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe
5.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres naszej siedziby.
6.Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy może nastąpić również drogą elektroniczną przez złożenie oświadczenia na druku dostępnym na stronie internetowej
  gunsandoptics.pl/odstapienie-od-umowy.htmlSklepu w formie e-mail na adres: sprzedaz@mrhunet.pl lub faksem pod numerem tel. 56 6840075

§2 Skutki odstąpienia od umowy

1.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
2.Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
3.Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa odstąpienia od umowy, prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
5.W przypadku określonym w ust. 4, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów jest uzależniona od dokonanego przez Państwo wyboru sposobu dostarczenia towarów i może ona nastąpić na adres naszej siedziby, tj. MR. HUNTER SP. Z O . O. REKLAMACJE- ZWROTY, Plac 700-lecia 23, 87-410 Kowalewo Pomorskie:
a)przez firmę kurierską (szacunkowy maksymalny koszt to kwota ok. 20 PLN)
b)za pośrednictwem Poczty Polskiej (szacunkowy maksymalny koszt to kwota ok. 15 PLN)
6.Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

----------------------------------------------------------------

Reklamacje

1.Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
2.Wszelkie reklamacje dotyczące wad dostarczonego towaru, stwierdzonych w terminie 2 lat od daty wydania towaru,  winny być zgłoszone na adres wskazany w ust. 4 niezwłocznie. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym jeżeli Kupującym jest konsumentem – termin ten upływa nie wcześniej niż z upływem dwóch lat od daty wydania rzeczy.
3.W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy wypełnić formularz REKLAMACJE (dostępny w zakładce Reklamacje/ zwroty ) oraz odesłać na adres: Mr.HUNTER sp. z. o . o . REKLAMACJE-SERWIS, Plac 700 lecia 23, 87-410 Kowalewo Pomorskie  reklamowany produkt wraz z dowodem jego zakupu oraz wypełniony formularz REKLAMACJE  dostępny pod adresem  gunsandoptics.pl/reklamacja.html . Reklamacje w innej formie nie będą rozpatrywane.
4.Warunkiem skutecznego złożenia reklamacji jest przekazanie przez kupującego dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji.
5.W przypadku odmowy uznania zasadności reklamacji, Kupujący zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni od daty skutecznego złożenia reklamacji wraz z podaniem uzasadnienia decyzji. Nie rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty skutecznego jej złożenia oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014, GunsAndOptics ®
logo 3wdt.pl